Valorificare bunuri din proprietatea privată a statului