Anunț public privind decizia etapei de încadrare-titular DEO

Anunț public privind decizia etapei de încadrare-titular DEO

DEO ,titular al proiectului   ,,Extindere retele electrice de distributie de  joasa tensiune in comunele Simian si Obarsia Closani si cresterea  eficientei energetice si cresterea calitatii energiei distribuite clientilor prin modernizare posturi de transformare , retea joasa tensiune si bransamente aferente comunei Simian ,, judetul Mehedinti anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,,Extindere retele electrice de distributie de  joasa tensiune in comunele Simian si Obarsia Closani si cresterea  eficientei energetice si cresterea calitatii energiei distribuite  clientilor prin modernizare posturi de transformare , retea joasa tensiune si bransamente aferente comunei Simian ,, judetul Mehedinti ,, judetul Mehedinti ,,, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinți, domeniul public al Comenei Simian , satele Simian , Cerneti, Dudasu si Dedovita Noua

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.