Anunt public SC ATLAS SRL

Anunț public

SC ATLAS S.R.L.,  titular al proiectului “Realizare iaz piscicol” propus a fi amplasat în județul Mehedinți, extravilanul satului Balta Verde, comuna Gogoșu, extras de C.F. nr. 56131, nr. cadastral 56131, tarla 155/4, parcela 77, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul “Realizare iaz piscicol” situat în județul Mehedinți, extravilanul satului Balta Verde, comuna Gogoșu, extras de C.F. nr. 56131, nr. cadastral 56131, tarla 155/4, parcela 77.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.