Primul pas spre viitor alături de poliţiştii de frontieră!

Primul pas spre viitor alături de poliţiştii de frontieră!

Poliţia de Frontieră Română informează absolvenţii cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că în perioada 18.10.2023-05.11.2023, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, se realizează înscrierile la concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor Interne la nivelul mai multor instituţii de învăţământ postliceale din subordine, pentru sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.
Astfel, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ care pregăteşte agenţi de poliţie de frontieră, pune la dispoziţie un număr de 240 locuri pentru viitorii poliţişti de frontieră (225 I.G.P.F, 10 I.G.I., 5 D.G.P.).
Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

 1. Modul de organizare a recrutarii candidaților (depunerea dosarului de recrutare) pentru admiterea la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea” (sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024) se realizează în funcție de oferta educațională/domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, până la data de 24 noiembrie 2023, astfel:
  - de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu sediul în municipiul Timişoara, Calea Sever Bocu, nr. 49, telefon 0256/306340, int. 26146, 26147 dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Timiș;
   – de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraș-Severin cu sediul în orașul Oravița, str. Răchitovei, nr. 1, telefon 0255/571825, interior 26078, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Caraș-Severin;
   – de luni până vineri, între orele 09:00-14:00, la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori, nr. 3 – 5, telefon 0252/208000, interior 26026, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Mehedinți.

Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 18.10.2023 – 05.11.2023, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, candidaţii cu domiciliul/reşedinţa în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş vor completa în mod lizibil şi vor transmite documentele, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: admitere.timiş[email protected], iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se realizează până la data de 24.11.2023.

 1. Evaluarea psihologica a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al MAI, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util.
 2. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 07-13 decembrie 2023, astfel:

• Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele Caraș-Severin şi Timiș;

• Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județul Mehedinți.

 1. Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 16.12.2023 la sediul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice.
 2. Lista provizorie cu rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs este adusă la cunoștință candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ pentru care au optat (www.avramiancu.ro), până la data de 17 decembrie 2023.

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro sectiunea Despre noi/Institutii de invatamant şi pe cel al Școalii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră – http://www.avramiancu.ro/.
 De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara – Serviciul Resurse Umane, Bd. Calea Sever Bocu nr. 49, Timişoara, telefon 0256/306340, int. 26146, 26147 (candidaţii cu domiciliul in Timişoara şi judeţul Timiş), la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraș-Severin cu sediul în orașul Oravița, str. Răchitovei, nr. 1, telefon 0255/571825, interior 26078, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Caraș-Severin; la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Serpentina Roșiori, nr. 3 – 5, telefon 0252/208000, interior 26026, 26162, dacă domiciliază sau au reședința pe raza județului Mehedinți.

INFORMATII DE BACKGROUND
Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:
 Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.
Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.
 Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.
Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat.
 Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Precum și următoarele criteriile specifice:
 Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.
 Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *