ANUNT Grup de Actiune Locala Ada Kaleh

Data publicării: 17 septembrie 2019 

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT

REZULTATE OBTINUTE

Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh, a fost infiintata in 27 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 12 din 27.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 229 in 17.11.2016. 

In data de 15 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 2.074.369 euro, urmand sa desfasoare activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

Componenta parteneriatului se prezinta astfel: din totalul partenerilor GAL, 24,44% apartin sectorului public, 71,11% sectorului privat si 4,44% sunt reprezentanti ai societatii civile, sectorul privat totalizand 75,55 % din numarul membrilor.

Pe durata primului contract subsecvent de finantare C19401229011642713552 au fost finantate microproiecte locale care au contribuit la dezvoltarea durabila a teritoriului.

Asociatia Grup de Actiune Locala Ada Kaleh a lansat până în prezent 10 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala.

In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 71 de proiecte si au fost selectate si finantate 42 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre Gal Ada Kaleh: dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor nonagricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca,cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.

Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 42 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.128,9488 euro, precum si de cele 24 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.

Datele de contact ale GAL Ada Kaleh unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :

Adresa: Str.DE 70, Nr.64, Sat Simian, Comuna Simian

Telefon: 0752200933

E-mail: [email protected]

Website: http://galadakaleh.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *