ANUNT Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud

Data publicării: 17 decembrie 2019 

ANUNT PRIVIND REZULTATELE OBTINUTE LA FINALUL PRIMULUI CONTRACT SUBSECVENT

      Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud este un parteneriat public privat, incheiat intre 52 membri: 11 reprezentanti ai administratiei publice locale ( Comunele: Burila Mare, Gogosu, Gruia, Pristol, Garla Mare, Vrata, Obarsia de Cimp, Darvari, Branistea, Cujmir, Jiana), 37 parteneri privati si 4 reprezentanti ai societatii civile din teritoriul celor 11 localitati din judetul Mehedinti.

Asociatia Grup de Actiune Locala Mehedintiul de Sud a fost infiintata in 18 Octombrie 2016 fiind inscrisa sub nr. 2 din 18.10.2016 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Vanju Mare, obtinand de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Autorizatia de Functionare cu nr. 224  in 01.11.2016.

In baza autorizatiei de functionare nr.224 in 01.11.2016, emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD poate desfasura activitati specifice implementarii masurilor 19.2 – ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” si 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, in perioada de programare 2014-2020.

In data de 12 decembrie 2016, Asociatia Grup de Actiune Locala MEHEDINTIUL DE SUD a semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale acordul cadru de finantare pentru cheltuielile de functionare in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului in valoare publica totala de 1.993.573 euro.

     GAL Mehedintiul de Sud a avut lansate până în prezent 12 apeluri de selecţie a proiectelor pentru cele 5 masuri incluse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. In cadrul sesiunilor desfasurate, au fost depuse un numar de 76 de proiecte si au fost selectate pentru finantare 53 de investitii ce au contribuit la obiectivele asumate de catre GAL Mehedintiul de Sud : dezvoltarea durabila a zonei prin imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza, imbunatatirea serviciilor publice locale, imbunatatirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta, sociala, incurajarea asocierii si cooperarii prin crearea si promovarea lanțuri scurte de aprovizionare, cresterea competitivitatii fermelor mici si imbunatatirea managementului exploatatiilor existente, diversificarea economiei locale prin incurajarea activitatilor non agricole, revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale, crearea de locuri de munca, cresterea atractivitatii teritoriului GAL, reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala etc.

 Rezultatul obtinut in urma activitatilor desfasurate este reprezentat de cele 53 de proiecte contractate, valoarea totală nerambursabilă a acestora insumand 1.357.733 euro, precum si de cele 32 locuri de munca create in cadrul acestor proiecte.

Datele de contact ale GAL Mehedintiul de Sud unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :

Adresa: Sat Jiana , Comuna Jiana , Jud. Mehedinti , str. Principala , tel : 0730141141

E-mail: [email protected] , Website : http://galmhsud.ro/