ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019

Data publicării: 06 decembrie 2019 

 ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”

Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti

Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016

Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016

Web-site: www.galadakaleh.ro

E-mail: [email protected] Telefon: 0752200933

Nr. de inregistrare: 1752 / 06.12.2019

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019

AFERENT MASURII M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”

Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M1/2A: 2/2019

Data lansarii apelului de selectie: 08 Noiembrie 2019, ora 09.00

Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ” pentru anul 2019 în perioada 08.11.2019 – 20.12.2019.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 Decembrie 2019, orele 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 20 Decembrie 2019, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 146.171 euro.

Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”este de sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.

Valoarea sprijinului in cadrul Masurii M1/2A „DEZVOLTARE AGRO FERME”este de 15.000 de euro/proiect în baza unui Plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil :

    • are o valoare este de 15.000 de euro/proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acordanumai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare (Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe);

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M1/2A„DEZVOLTARE AGRO FERME” suntfermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei din Capitolul 8.1 din PNDR. Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 și 7.999 S.O. (valoarea producţiei standard).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC. Solicitantul trebuie sa fie înregistrat cu cod CAEN agricol în domeniul proiectului. Solicitantul trebuie sa deţina o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii cererii de finantare.

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020 sau in cadrul unei masuri similare din submasura 19.2, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceste submăsuri. În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin.

Prin aceasta masura se urmareste imbunatatirea managementului exploatatiei agricole, precum si sprijinirea restructurarii, consolidarii si dezvoltarii fermelor mici pentru a fi orientate catre piata.

Aceasta masura propune stimularea potentialului local prin promovare de proiecte adaptate specificului local prin intermediul unor criterii specifice de selectie propuse. Astfel, se propune incurajarea fermelor mici din teritoriul GAL care practica o agricultura specifica nevoilor gospodaresti sa devina intreprinderi viabile prin incurajarea domeniilor de activitate specifice zonei (apicultura, zootehnie), se incurajeaza cresterea competitivitatii fermelor mici in scopul adaptarii la standarde, eficientizarii costurilor si cresterii veniturilor, sunt stimulate familiile nou infiintate prin sprijinul oferit tinerilor casatoriti, sunt incurajati tinerii care fac parte din familii de fermieri, este incurajata intinerirea generatiei de fermieri prin promovarea proiectelor depuse de tineri, este incurajata cooperarea la nivel local prin promovarea proiectelor fermierilor ce sunt sau se angajeaza ca vor deveni membri ai unei forme asociative din teritoriul GAL, sunt sustinute proiectele “prietenoase cu mediu” etc.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului MasuriiM1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME”elaborat de GAL ADA KALEH, publicatpe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/(meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M1/2A “DEZVOLTARE AGRO FERME ”).

La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M1/2A”DEZVOLTARE AGRO FERME”.

Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :

Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti

Telefon: 0752200933

E-mail: [email protected]

Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *