ANUNȚ ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”

Data publicării: 03 februarie 2020

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”

Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti

Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016

Contract de finantare nr. C19401229011642713552 din 15.12.2016

Web-site: www.galadakaleh.ro

E-mail: [email protected] Telefon: 0752200933

Nr. de inregistrare: 1968 din 28.01.2020

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 2/2019

AFERENT MASURII M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”

Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M5/3A: 2/2019

Data lansarii apelului de selectie: 08.11.2019.

Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță prelungirea celui de-al doilea apel de selecție aferent masurii M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” pentru anul 2019 pana la data de 28.02.2020.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28.02.2020, orele 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Parterul Primariei Simian, Strada DE70, nr.64, Sat Simian, Comuna Simian, judetul Mehedinti în perioada 08 Noiembrie 2019 – 28 Februarie 2020 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 89.221 Euro.

Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M4/6B “INVESTITII SOCIALE” este rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate şi plătite efectiv, art.67, Reg (UE)1303/2013 si plată în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii financiare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) şi articolul 63 din Regulamentul 1305/2013 şi a legislaţiei naţionale în vigoare.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile așa cum este prevăzut în capitolul de cheltuieli eligibile. În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor articole, se verifică dacă costurile respectă rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Valoarea maximă a sprijinului acordat nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul altor articole.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/3A „INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” sunt:

    • forme asociative din teritoriul GAL recunoscute de legislatia in vigoare: grupuri de producatori, cooperative agricole, asociatii ale producatorilor, fundatii si federatii, inclusiv grupuri constituite conform articolului 35 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:

    • fermieri;

    • microîntreprinderi și întreprinderi mici;

    • organizații neguvernamentale;

    • consilii locale;

    • unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Masura M5/3A “INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” vizeaza sprijinirea cooperarii dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, formele asociative la care aderă fermierii dovedind un rol important ȋn abordarea provocărilor pieţei şi dezvoltării afacerilor, ca producţie şi comercializare, pe piaţa locală.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL” elaborat de GAL ADA KALEH, publicat pe pagina web a GAL http://galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”).

La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M5/3A“INCURAJAREA ASOCIERII LA NIVEL LOCAL”.

Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :

Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti

Telefon: 0752200933

E-mail: [email protected]

Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *