România educată trece prin bibliotecă!

România educată trece prin bibliotecă!
  • România educată trece prin bibliotecă!
  • Proteste majore ale angajaților din Biblioteca Națională și Biblioteca Academiei Române!
  • Bibliotecarii ies în stradă! 

Blocul Naţional Sindical (BNS) informează, prin Federația Sindicatelor din Instituțiile de Cultură (FSIC), că Sindicatul Bibliotecii Naţionale a României (SBNR) şi Sindicatul Bibliotecii Academiei Române (SLIBAR), afiliate la BNS, vor organiza marţi 19 decembrie 2023, între orele 12.00 și 14.00, o acţiune de protest în faţa Ministerului Culturii, pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de nivelul salariilor angajaţilor din cele două instituţii.

Scopul protestuui este de a atrage atenția autorităților asupra nemulțumirii lucrătorilor din cele două biblioteci cu statut de bibliotecă națională, față de politicile salariale discriminatorii comparativ cu bibliotecile centrale universitare, care prin majorările salariale instituite de Guvern (prin OUG nr. 57/2023) și acordate doar bibliotecilor din sistemul de  învăţământ, au creat o mare inechitate şi nedreptate. Mai ales că toate aceste biblioteci se află în conformitate cu Legea nr. 153/2017, Legea salarizării unitare,  pe aceeaşi Anexă şi grilă de salarizare. Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române au funcţii specifice care presupun atribuţii instituţionale superioare bibliotecilor centrale universitare.

Angajaţii celor două intituţii solicită cu celeritate Ministerului Culturii și  Guvernului României SĂ FACĂ DREPTATE prin eliminarea inechității și a discriminării create şi să acorde aceleaşi majorări salariale şi angajaților celor două biblioteci naţionale. Numărul specialiștilor din cele două instituții este în continuă scădere prin migrarea personalului către instituții cu salarii mai atractive.

Atragem atenţia că potrivit Legii nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, Art. 10  „Sistemul naţional de biblioteci, în raport cu funcţiile şi atribuţiile acestora, este structurat astfel:

  • Biblioteca Naţională a României;
  • Biblioteca Academiei Române;
  • biblioteci universitare;
  • biblioteci specializate;
  • biblioteci publice;
  • biblioteci şcolare”.

De aici rezultă că Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române ocupă primele două poziții în ierarhia Sistemul naţional de biblioteci prin funcţiile pe care le deţin, însă cu salarii mult mai mici chiar şi decât ale angajaților din bibliotecile şcolare.

Conform Legii 334/2002 (Legea bibliotecilor), republicată, cu modificările ulterioare, Biblioteca Naţională a României este instituție de rang național, coordonator metodologic al bibliotecilor din sistem, care are misiune de a organiza, la nivel central, Depozitul Legal, principală sursă documentară în ceea ce priveşte cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti, bibliotecile centrale universitare fiind doar beneficiare ale depozitului legal.

Reiterăm faptul că Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române păstrează memoria documentară a țării, cu atribuţii instituţionale superioare bibliotecilor centrale universitare.

Biblioteca Naţională a României, instituție unică la nivel național și unica bibliotecă din subordinea Ministerului Culturii, gestionează și valorifică cel mai mare volum de publicaţii din România, prin Legea Depozitului Legal. Instituţie patrimonială complexă şi reper cultural fundamental, Biblioteca Naţională a României reprezintă singura sursă documentară pentru cunoaşterea culturii naţionale, fiind un promotor al culturii, oferind un loc de întâlnire și o arenă pentru discursul public, prin organizarea unor evenimente de anvergură, menite să diversifice oferta cultural-artistică, educațională, științifică și profesională locală și națională, punte între societatea românească și cultura scrisă, contribuind creativ la îmbogățirea sa spirituală si la „România educată”

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naționale a României  este unica reprezentanță din România a Agenției Internaționale ISBN, ISMN precum și a Centrului Național ISSN şi promovează producția editorială din România în baze de date internaționale, referențiale ale domeniului.

Ambele instituții culturale sprijină procesul de învăţământ superior şi de cercetare, promovează imaginea României în lume, deţin un rol esenţial în promovarea şi integrarea patrimoniului naţional românesc în Europa şi în lume, iar lipsa de bibliotecari specialişti ca urmare a salariilor neatractive constituie o gravă problemă cu consecinţe serioase în educarea tinerei generaţii. Atragem atenția că nu oricine poate fi bibliotecar, este nevoie de cunoaștere, studii de specialitate, învățare continuă și multă dedicare.

Solicităm Guvernului României și Ministerului Culturii să inițieze și să dispună măsurile legislative necesare și juste pentru eliminarea discriminării create, precizând că impactul financiar este mic şi se raportează la un număr de aproximativ 400 de angajaţi, cumulat, din cele două biblioteci naţionale!

CONTACT

-Elena Bucur, președintele Sindicatului Bibliotecii Naţionale a României:
-Luminița Berechet, președintele Sindicatului Bibliotecii Academiei Române:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *