INFORMARE C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu

INFORMARE

Această informare este efectuată de C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu cu sediul în Municipiul Giurgiu, Judeţul Giurgiu, str. Portului, nr. 1, tel. +40 246.213.003, fax +40 246.211.888, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Aviz de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea activităţii de realizare a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii “Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”, localizat în B-dul Porțile de Fier, nr. 2A, Port Comercial Drobeta Turnu Severin, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

Această investiţie reprezintă lucrări de construire infrastructură portuară în portul Drobeta Turnu Severin.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului pe adresa de e-mail: [email protected], Responsabil proiect – Ciulacu Ionel, telefon +40 246.213.003, după data de 09.12.2022.