CONVOCATOR U.N.P.I.R.

CONVOCATOR

din data de 27.10.2023

privind

ADUNAREA GENERALA

PENTRU ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE DIN DATA DE

14 NOIEMBRIE 2023

Consiliul de Conducere al UNPIR FILIALA MEHEDINTI, in temeiul dispozitiilor art. 62 si art. 63 din O.U.G. nr. 86/2006, respectiv in temeiul dispozitiilor art. 58 si art. 59 din Statutul de organizare si functionare al UNPIR,

convoaca in ziua de 14 NOIEMBRIE 2023, ora 13:00 in sala de sedinte nr.64 a SC PROIECT MEHEDINTI SA, localizata in Mun. Dr. Tr. Severin, Str. Aurelian nr.46, jud. Mehedinti, Adunarea Generala a Membrilor Filialei Mehedinti, cu urmatoarea ordine de zi :

  1. Prezentarea raportului cu privire la activitatea desfasurata de catre Consiliul de Conducere al Filialei Mehedinti si al Comisiei de Cenzori, in perioada 12.11.2019 – 26.10.2023.
  2. Alegerea unui nou Consiliu de Conducere al Filialei Mehedinti precum si a Presedintelui Consiliu de Conducere al Filialei Mehedinti pentru următorii 4 ani.
  3. Alegerea membrilor supleanti ai Consiliului de Conducere al Filialei Mehedinti pentru următorii 4 ani.
  4. Alegerea unei noi Comisii de Cenzori a Filialei Mehedinti precum si a Presedintelui Comisiei de Cenzori a Filialei Mehedinti pentru următorii 4 ani.

Daca la data de 14.11.2023, ora 13:00, Adunarea Generala nu intruneste numarul necesar de membri, aceasta se intruneste in aceeasi zi la ora 14:00, la aceeasi adresa/locatie, hotararile urmand a fi luate cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, prin raportare la prevederile dispozitiilor art. 59 alin. (2) din Statutul UNPIR.

Propunerile pentru desemnarea Organelor de Conducere ale Filialei Mehedinti se pot trimite la UNPIR Filiala Mehedinti, la adresa din Mun. Dr. Tr. Severin, Str. Aurelian nr. 46, cam.57, jud. Mehedinti sau pe adresele de e-mail: [email protected] sau [email protected].

Candidatii pentru functiile anuntate in prezenta ordine de zi au obligatia sa inainteze pana la data de 06.11.2023 orele 16:00 o caracterizare/scrisoare de intentie insotita de CV din care sa rezulte calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de Consiliul de Conducere al Filialei Mehedinti, precum si cele de pregatire profesionala, etc.

Materialele – suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale a Filialei Mehedinti vor fi comunicate membrilor Filialei cu 7 (sapte) zile inainte de data sedintei Adunării Generale a Filialei Mehedinti, conform dispozitiilor art. 58 alin. (3) din Statutul UNPIR.

Adunarea Generala a Filialei Mehedinti va fi legal constituita in prezenta majoritatii membrilor compatibili ai acesteia, prezenti fizic, sau mandatati, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin mandat.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa secretariatului UNPIR Filiala Mehedinti la nr. de telf. 0740.796.165 sau la adresele de e-mail indicate in antet.

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE CONDUCERE UNPIR FILIALA MEHEDINTI

EC. SERBAN VALERIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *