COMUNICAT DE PRESA GLOBAL COMPANY INCORPORATE SRL

Subscrisa, GLOBAL COMPANY INCORPORATE SRL cu datele de identificare: Sediu social: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Iuliu Maniu, nr. 9, bl. 4, sc. 1, ap. 10 Județul Mehedinti, CUI: Ro32221301, Nr. Reg. Com. J25/288/2013, reprezentata legal de dl. Stanescu-Vatau Daniel-Mihai, in calitate de beneficiar al contractului de finanţare nr. 201/30.12.2023 cu termen de implementare pana la data de 31.12.2024, pentru proiectul având titlul: : „Realizare punct de producție energie electrică din surse regenerabile – solare – la fermă zootehnică.” finanțat prin Programul National de Redresare si Reziliență – Componenta C6 Energie – Măsura de investiții I.1 – Sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabila de energie eoliana si solara. Contract de finanţare având o valoare totala de 2.382.463,30 lei cu tot cu TVA, si 2.002.070,00 lei fara TVA, din care valoarea totala eligibila este de 1.974.570,00 lei. Valoarea nerambursabila finanțată prin PNRR C6.I.1 – este de maxim 1.947.874,60 lei, diferența pana la valoarea totala a proiectului este asigurata din surse proprii ale beneficiarului, respectiv 26.695,40 lei contribuție proprie la cheltuielile eligibile, 27.500,00 lei contribuție proprie la cheltuieli neeligibile si 380.393,30 lei contribuție proprie la acoperirea valorii TVA aferente proiectului.

Durata de execuție a contractului de finanţare este de la data de 30.12.2023  pana la data de 31.12.2024.

Obiectivul proiectul consta in instalarea unei capacitați de producție a energiei electrice din surse solare – cu o putere instalata de minim 0.55 MW si o capacitate de stocare energie electrica de  minim 0.11 MW. 

Anunta lansarea procedurii de licitatie pentru achiziti contractului de servicii de proiectare, furnizare echipamente, realizare lucrari conexe, montajul si punere in functiune a punctului de productie energie electrica din surse solare la ferma zootehnica.

Termenele aferente prezentei proceduri de achizitie:

Data lansare procedura:11.06.2024
Data limita de primirea a solicitarilor de clarificare din partea ofertantilor:20.06.2024
Data transmiterii raspunsurilor la solicitarea de clarificari:22.06.2024
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:27.06.2024
Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare lei fara TVA
 Finantare nerambursabila prin PNRR – C6-I11.947.874,60 lei
 Cofinantare beneficiarului la cheltuielile eligibile din proiect26.695,40 lei
 Finantare din partea beneficiarului la cheltuielile neeligibile din proiect10.500,00 lei
 TOTAL SURSE FINANCIARE1.985.070,00 lei
 TVA la Valoarea contractului377.163,30 lei
 TOTAL VALOARE cu TVA2.362.233,30 lei

Data limita de depunere a ofertelor: 27.06.2024, ora 16.00.

Adresa la care se depun ofertele: Municipiul Bucuresti, Sector 4, Sos. Berceni, Nr. 104i.

Oferta se depune in plic inchis si sigilat avand urmatoarele inscrisuri/elemente:

• Denumirea si adresa completa a ofertantului

• Mentiunea: OFERTĂ pentru atribuirea contractului de lucrari de montare sistem fotovoltaic, pentru proiectul cu titlul „ Realizare punct de productie energie electrica din surse regenerabile – slare la ferma zootehnica

• Mentiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 27.06.2024, ora 16.00.

Documentatia privind intocmirea ofertelor precum si cerintele din cadrul caietului de sarcini se poate consulta si urmatoarele adrese:

publicate pe siturile:

Date de contact:

Persoana: Stanescu-Vatau Daniel Mihai

Telefon: 0742281293

e-mail: [email protected]

Data: 11.06.2024

“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii europene sau a Guvernului Romaniei”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                https://www.facebook.com/PNRROficial/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *