COMUNICAT DE PRESA – TICHE COM SRL

COMUNICAT DE PRESA

Subscrisa, TICHE COM SRL cu datele de identificare: Sediu social: Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bulevardul Nicolae Iorga, nr. 2, Judetul Mehedinti, CUI: Ro18766052, Nr. Reg. Com. J25/308/2006, reprezentata legal de dl. Sitaru Adrian, in caliteta de beneficiar al contractului de finantare nr. 285/31.12.2023 cu ternem de implementare pana la data de 31.12.2024, pentru proiectul avand titlul: „Amplasare panouri fotovoltaice pentru productie energie verde” finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta – Componenta C6 Energie – Masura de investitii I.1 – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabila de energie eoliana si solara. Contract de finantare avand o valoare totala de 4.198.105,80 lei cu tot cu TVA, si 3.527.820,00 lei fara TVA, din care valoarea totala eligibila este de 3.458.070,00 lei. Valoarea nerambursabila finantata prin PNRR C6.I.1 – este de maxim 3.432.153,00 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului este asigurata din surse proprii ale beneficiarului, respectiv 25.917,00 lei contributie proprie la cheltuielile eligibile, 69.750,00 lei contributie proprie la cheltuieli neeligibile si 670.285,80 lei contributie prioprie la acoperirea valorii TVA aferente proiectului.

Durata de executie a contractului de finanatre este de la data de 31.12.2023  pana la data de 31.12.2024.

Obiectivul proiectul consta in instalarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse solare – cu o putere instalata de 0.93 MW si o capacitate de stocare energie electrica de 0.186 MW. 

Termenele aferente prezentei proceduri de achizitie:

Data lansare procedura:11.06.2024
Data limita de primirea a solicitarilor de clarificare din partea ofertantilor:20.06.2024
Data transmiterii raspunsurilor la solicitarea de clarificari:22.06.2024
Termenul limita pentru depunerea ofertelor:27.05.2024

Detalierea surselor de finantare din cadrul contractului de furnizare sistem fotovoltaic cu stocare:

Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare lei fara TVA
 Finantare nerambursabila prin PNRR – C6-I13.432.153,00 lei
 Cofinantare beneficiarului la cheltuielile eligibile din proiect25.917,00 lei
 Finantare din partea beneficiarului la cheltuielile neeligibile din proiect28.550,00 lei
 TOTAL SURSE FINANCIARE3.486.620,00 lei
 TVA la Valoarea contractului662.457,80 lei
 TOTAL VALOARE ACHIZITIE CU CONTRACT – ESTIMATA4.149.077,80

Adresa la care se depun ofertele:  Mun. Drobeta-Turnu Severin, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 2, et. 1, biroul nr. 8, Jud. Mehedinti

Data limita de depunere a ofertelor: 27.06.2024, ora 16.00.

Oferta se depune in plic inchis si sigilat avand urmatoarele inscrisuri/elemente:

• Denumirea si adresa completa a ofertantului

• Mențiunea: OFERTĂ pentru atribuirea contractului de lucrări de montare sistem fotovoltaic, pentru proiectul cu titlul „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCTIE ENERGIE VERDE” – execuția unei capacitați de producție energie electrica din sursa regenerabila cu o putere minim nominala invertoare de 930kW (c.a.);, respectiv putere nominala panouri de min. 930 kWp (c.c.), si capacitate de stocare minim de 190 kWh, la locația de implementare situata in Mun. Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoriu, Nr. 354, Jud. Gorj

• Mențiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 27.06.2024, ora 16.00, prin prezentarea unui 1 exemplar original si 1 exemplar in copie conforma cu originalul.

Documentatia privind intocmirea ofertelor precum si cerintele din cadrul caietului de sarcini se poate consulta si urmatoarele adrese:

publicate pe siturile:

Date de contact:

Persoana de contact: Adrian Sitaru

Telefon: 0745.776.088

e-mail: [email protected]

Data: 11.06.2024

“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

“PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                   https://www.facebook.com/PNRROficial/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *