Anunţ public S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L. pentru S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu

    S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L. pentru S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A., cu sediul in judetul Dolj, mun.Craiova, str.Calea Severinului, nr.97, et.2,3,4, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”extindere retele electrice de distributie de joasa tensiune in comunele Simian si Obarsia Closani si cresterea eficientei energetice si  cresterea calitatii energiei distribuite clientilor prin modernizare posturi de transformare, retea joasa tensiune si bransamente aferente comunei Simian, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, com.Obarsia Closani, satul Obarsia Closani, zona Obarsia Closani, zona Glodu, zona Poiana Obarsiei, str.Campului, zona Herman.

   Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, municipiul        Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri  între orele 08.00-14.00.      Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.