Anunț public FIX AUTO MOD S.R.L.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare-

titular  FIX AUTO MOD S.R.L.

FIX AUTO MOD S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire spălătorie auto-self service,, propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Vânjuleț, sat Vânjuleț .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.