Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – Comuna Vlădaia