Solidaritatea Sanitară a decis continuarea protestelor cu greva de avertisment

Solidaritatea Sanitară a decis continuarea protestelor cu greva de avertisment

Consiliul de Coordonare al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în data de 18.03.2024, a decis continuarea acţiunilor de protest, desfăşurate în sprijinul satisfacerii revendicărilor legitime ale angajaţilor din sănătate.

Următoarea acţiune va fi greva de avertisment în sectorul public de sănătate, fiind programată pentru data de 03 aprilie 2024, în intervalul orar 12:00 – 13:00.

Greva de avertisment va fi organizată de sindicatele membre ale Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” în toate unităţile sanitare în care acestea au membri şi angajaţi care au semnat pentru grevă până acum, respectiv care vor semna pentru grevă până la momentul organizării ei. Pe site-ul dedicat coordonării publice a acţiunilor va fi publicată în curând şi lista unităţilor în care există angajaţi care ne-au comunicat public intenţia de a semna/participa la grevă. Aşa cum se poate constata pe acest site, în ultima perioadă numărul angajaţilor care ne semnalează dorinţa de a semnat pentru grevă/intenţia de a participa este într-o creştere accelerată.

Asemenea protestelor premergătoare, greva de avertisment şi acţiunile ce-i vor urma sunt desfăşurate pentru susţinerea revendicărilor legitime ale angajaţilor din sănătate, aşa cum sunt precizate pe site-ul dedicat protestelor. Pentru a ilustra situaţiile cu care se confruntă angajaţii din sănătate sunt relevante şi următoarele date:

* Pentru orele lucrate în timpul nopţii o asistentă medicală (grad principal, absolventă de postliceală), câştigă în plus 5,5 lei/oră net. (Dacă defalcăm calcul pe numărul de ore efectuate în ture (tura a doua şi a treia) putem constata că aceeaşi asistentă medicală câştigă 2,7 lei/oră.)

În privinţa recompensei pentru munca desfăşurată în zilele nelucrătoare şi sărbători legale aceeaşi asistentă medicală câştigă în plus, net, maxim 13,4 lei pe oră.

* În cazul medicului primar cu gradaţia 5 (nivelul maxim posibil) tariful orar net luat în considerare pentru o gardă dintr-o zi normală (care include şi 8 ore lucrate noaptea, este între:

– 26 şi 46 lei/oră în spitalele neclinice
– 32 şi 56 lei/oră- în cele clinice.

* Pentru orele lucrate în timpul nopţii o infirmieră câştigă în plus 3,4 lei/oră net. Recompensa pentru munca desfăşurată în zilele nelucrătoare şi sărbători legale aceeaşi infirmieră maxim 8,5 lei pe oră.

Aceste exemple relevă tocmai faptul că în realitate menţinerea acestor drepturi la un nivel atât de jos conduce la o creştere a venitului net al angajaţilor mult mai mică decât cea rezultată din recent adoptata ordonanţă de urgenţă. Suplimentar, datele publicate de INS referitoare la nivelul inflaţiei (rata inflaţiei de la începutul anului – februarie 2024 comparativ cu decembrie 2023 – a fost 1,9%) ne indică o probabilitate destul de mare ca majorările salariilor de bază din acest an, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, să fie „înghiţite” de inflaţie.

Data de programare a grevei de avertisment a fost condiţionată de respectarea termenelor foarte lungi prevăzute de legea nr. 367/2022 în privinţa grevei împotriva politicii sociale şi economice a Guvernului. Este de notorietate refuzul de până acum al Guvernului şi al Ministerului Sănătăţii de a da curs solicitării noastre oficiale de încheiere a Acordului privind procedura grevei în sectorul public de sănătate, refuz ce are ca scop împiedicarea grevei în sănătate respectiv restricţionarea acestui drept constituţional al angajaţilor din sănătate. Este astfel evident că lupta trebuie dată inclusiv în zona modalităţii de transpunere în practică a dreptului la grevă.

În aceste condiţii la organizarea grevei se adaugă necesitatea stabilirii detaliate a fiecărui pas procedural al acesteia astfel încât desfăşurarea grevei să nu pună în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” demarând totodată programul de pregătire detaliată a acestor acţiuni. Această intervenţie strategică a debutat în cadrul Consiliului de Coordonare de ieri, 18 martie, activitatea destinată pregătirii procedurilor specifice deciziilor aferente grevei desfăşurându-se de-a lungul a peste 6 ore.

În a doua parte a lunii aprilie, după desfăşurarea grevei de avertisment, Consiliul de Coordonare al Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” se va întruni din nou pentru instructajul general specific grevei şi decizia privind declanşarea grevei generale propriu-zise.

Comitetul Director
Comunicat de presă – Federaţia „Solidaritatea Sanitară”