Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023

Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/27.01.2023 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu nr. 10/235 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023.

Prezentul Ordin instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie – 30 mai 2023 inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), următoarele:

– Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu Canalul Răducu, tot timpul anului;

– Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheş, tot timpul anului;

– Lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;

– Canalul Bărbosu (canal care face legătura între Canal Cardon şi Canal Letea);

– Canalul de legătură Lopatna, zona cuprinsă între lacul Matiţa şi lacul Merhei, în perioada 7 iunie – 1 noiembrie, pentru pescuitul recreativ-sportiv;

– Cursul vechi al Braţului Sf. Gheorghe, în zonele cuprinse între km 16-20, 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului.

– Braţul Sf. Gheorghe de la Km 22 – 25, pe o durată de 60 de zile în perioada 1 martie-30 martie 2023 şi 15 octombrie – 13 noiembrie 2023, cu excepţia pescuitului scrumbiei fără a aduce atingere art. 7 lit. a);

– Canalul dintre lacul Puiu şi lacul Roşu de pe teritoriul RBDD, tot timpul anului;

– Pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 20 martie – 18 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.

– Fluviul Dunărea, zonele Mm 53 – 54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67 – 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 29 aprilie inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.

– se interzice pescuitul cu setci în perioada 9 aprilie – 30 noiembrie inclusiv, în zona marină din perimetrul Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”, zona cuprinsă între Zătonul Mare – zona strict protejată Sacalin Zătoane din UAT Sfântu Gheorghe, canal Periteaşca – limită zonă strict protejată Periteaşca Leahova din UAT Murighiol, în perimetrul de traseul liniei de mal şi izobata 20 m, având următoarele coordonate geografice (ETRS89):

440 38’13.67″ N ; 290 11’29.11″E

440 40’35.49″N; 290 20’30.49″ E

440 48’21.83″N; 290 19’27.84″ E

440 46’12.25″N; 290 08’20.08″ E

– Zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării” (RBDD), inclusiv zonele renaturate Zaghen şi Carasuhat, tot timpul anului.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial, al următoarelor speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii, după cum urmează:

– ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin până la data de 20 martie, fără a aduce atingere prevederilor art. (1);

– şalăul şi bibanul în perioada 20 martie -7 iunie inclusiv;

– racul (Astacus leptodactylus) pentru femele, în perioada 1 ianuarie – 9 aprilie, inclusiv şi 1-30 septembrie şi 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, iar pentru masculi, în perioada 1-30 septembrie şi 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, pe teritoriul RBDD;

– linul (Tinca tinca), în perioada 7 iunie – 6 iulie inclusiv, pe teritoriul RBDD;

– sturionii tot timpul anului cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific.

Pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor ştiucă, şalău, somn şi crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu reţinerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3 kg, dintr-o singură specie.

Din prevederile Ordinului privind prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv al speciilor de rizeafcă şi scrumbie de Dunăre, aceasta se stabileşte pe sectoare, astfel (Art. 7):

– pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 20 martie – 29 martie 2023 inclusiv;

– pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 24 martie – 7 aprilie 2023 inclusiv;

– pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 km în largul mării şi pe un coridor lat de 2 km socotit câte 1 km de o parte şi de alta a axului braţelor Sfântu Gheorghe şi Sulina, în faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

– în sezonul de pescuit al scrumbiei, capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Potrivit Art. 8., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, în perioada 5 aprilie – 14 aprilie 2023 inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”;

Potrivit Art. 10 din prezentul Ordin, caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2023 interzice:

– utilizarea beam-traulului şi a dragei hidraulice pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la graniţa cu Ucraina (45°11’N) până la Cap Midia (44°20’N).

– folosirea năvoadelor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv şi când cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm şi a setcilor când cota fluviului Dunărea, în dreptul localităţii Tulcea, este sub 50 cm;

– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, în perioada 7 iunie – 30 septembrie inclusiv, cu excepţia setcilor compuse având latura ochiului plasei de a=70/100 mm, 2a= 140/200 mm;

– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Somova Parcheş, Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului;

– pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate.

– pescarii ce desfăşoară activităţi de pescuit recreativ/sportiv pe teritoriul RBDD nu pot transporta o cantitate mai mare de peşte mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numărul de zile în care au desfăşurat activitatea. Comunicat de presă – Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *