Comunicat de presă privind finalizarea proiectului UAT Drobeta Turnu Severin

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului
Data: Decembrie 2023


Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Nr. 5 –Cod SMIS 121154 UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, în calitate de Beneficiar, anunţă începerea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnaziala Nr. 5 ”, cod SMIS 121154. Contractul de finanțare nr. 6512 a fost semnat în data de 23.12.2020- data de începere a proiectului este 02.04.2018, cu dată de finalizare 31.12.2023.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), Axaprioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1- Investițiile în educatie și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobîndirea de competențe și învâțare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, având ca Autoritate de Management Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, iar ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Drobeta Turnu Severin prin crearea de condiții în vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor Școlii Gimnaziale nr. 5. Proiectul va implementa măsuri necesare creșterii condițiilor de desfășurare a procesului de învățământ:

-crearea spațiilor adecvate pentru desfășurarea orelor de sport;

– crearea condițiilor pentru desfășurareaactivităților educaționale în aer liber și în mod practic;

-creșterea atractivității elevilor cuprinși în programul de învățământ față de școala și activitățile sportive;

-sporirea activității sportive a elevilor cuprinși în programul de învățământ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-Crearea de facilități sportive în urma finalizării proiectului, va fi construită o sală de sport, condiții create suplimentar pentru dezvoltarea învățământului la Școala gimnazială nr. 5.
-Îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice.Prin intermediul infrastructurii realizate prin proiect, se vor asigura condiții mai bune pentru desfășurarea procesului de învățământ al școlii.
Rezultatele proiectului:
-Construire sală sportivă
-Imbunatatirea calitatatii infrastructurii de educatie a scolii si ridicarea serviciilor de educatie la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor la procesul educational, formareprofesionala si piata muncii.
Impactul proiectului:
-Impactul proiectului va duce la imbunatatirea conditiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:
-Cresterea nivelului de confort si asigurarea unor conditii civilizate pentru desfasurarea activitatilor sportive;
-Costuri mai mici pentru intretinere si exploatare;
-Efecte sociale pozitive privind sanatatea elevilor si personalului.
Valoarea totală a proiectului este de 2.140.094,20 lei din care, contributia FEDR este in suma de 1.684.274,07, contributia din bugetul national 257.594,32, contributia proprie in proiect este in valoare de 39.630,51 cat si valoarea neeligibila in suma de 6.974,35 lei. Contributia nerambursabila 1.941.868,39
Durata proiectului: 23.12.2020 –31.12.2023
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor – telefon: 0371.536.705.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *