CNS Cartel ALFA solicită Guvernului reanalizarea legii nr. 360/2023 – legea privind sistemul public de pensii

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului reanalizarea legii nr. 360/2023 – legea privind sistemul public de pensii

CNS Cartel ALFA solicită Guvernului reanalizarea legii nr. 360/2023 – legea privind sistemul public de pensii

Către: Guvernul României

Domnului Marcel Ciolacu, Prim Ministru,

Doamnei Simona Bucura-Oprescu, Ministrul Muncii

Domnule Prim Ministru

Doamna Ministru,

Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” vă solicită reanalizarea legii nr. 360/2023 – legea privind sistemul public de pensii.

În urma semnalelor transmise anterior, reprezentanţii CNS Cartel ALFA au evidenţiat disfuncţionalităţile din textul legii, în contrast cu unele opinii exprimate de reprezentanţii altor confederaţii sindicale (a se vedea extrasul din procesul verbal al sedinţei CA a CNPP din 30 ianuarie 2024).

Observăm că există si o opacitate în construcţia unui cadru legislativ care să respecte drepturile fundamentale, incluzând dreptul la muncă şi dreptul la pensie conform condiţiilor legale, drepturi consacrate în Constituţia României.

In acest sens, luăm act de intenţia de a corecta legea 360/2023 şi a HG 181/2024 şi în acest context, revenim la solicitarea noastră anterioară şi vă solicităm următoarele modificări URGENTE:

Eliminarea articolului 46 din lege;
Modificarea art 88 şi art. 84.
Propunem modificarea articolului 88 alineatul (1) din Legea nr. 360/2023 pentru a ajusta punctajul suplimentar acordat lucrătorilor cu activităţi în condiţii speciale şi deosebite, astfel încât să se asigure echitatea în calculul pensiilor. De asemenea, este necesară modificarea articolului 84 alineatul (2) din Legea nr. 360/2023 pentru a stabili o valoare a punctului de referinţă diferită pentru perioadele lucrate în condiţii speciale, astfel încât să se ţină cont de dificultatea şi impactul asupra duratei vieţii lucrătorilor, cat si a contributiilor suplimentare. Calculul justificativ este prezentat în Anexa 2.

Aceste modificări sunt esenţiale pentru asigurarea justiţiei sociale şi a respectului faţă de contribuţiile aduse de salariaţii cu locuri de muncă în condiţii speciale şi deosebite. Aceste schimbări vor duce la:

Eliminarea confuziei şi posibilelor abuzuri ale unor funcţionari din cadrul CNPP legate de dreptul cumulului pensiei cu salariul de la pct 1) de mai sus
Înlăturarea injustiţiei sociale a lucrătorilor care au muncit sau muncesc în grupele speciale sau deosebite de muncă, permiţând realizarea dezideratului: „două persoane care ies la pensie în perioade diferite, cu aceleaşi condiţii, să aibă în aceeaşi lună aceeaşi valoare de pensie”.

În spiritul protejării libertăţii de a lucra într-un mediu echitabil şi sigur, CNS Cartel ALFA susţine modificările solicitate care vor contribui la asigurarea unei legislaţii care să faciliteze accesul la muncă şi să protejeze drepturile lucrătorilor în întreaga lor diversitate.

Libertatea de a lucra în condiţii corecte şi echitabile reprezintă unul dintre pilonii fundamentali ai democraţiei sociale şi economice.

Bogdan Iuliu HOSSU

Presedinte CNS „Cartel ALFA”.
Comunicat de presă – CNS Cartel Alfa