Anunţ public – S.C. ABK PARKSPEED S.R.L.

Data publicării: 25 aprilie 2019

S.C. ABK PARKSPEED S.R.L.- titular al proiectului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Halânga, D67, nr. 220A, județul Mehedinți, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE”, situat în în intravilanul satului Halânga, D67, nr. cadastral 50486, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-vineri orele 8.00-16.00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.