Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere aacordului de mediu TITULAR: COMUNA OBARSIA DE CAMP

Comuna Obarsia de Camp,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Infiintare Centru de colectare deseuri prin aport voluntar in comuna Obarsia de Camp, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, extravilanul comunei Obarsia de Camp, localitatea Obarsia de Camp. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi , Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00 . Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.