Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu –TITULAR  COMUNA JIANA

    COMUNA JIANA   anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Infiintare sistem de canalizare in Comuna Jiana,  judetul Mehedinti    , propus a fi amplasat pe domeniul public al Comunei Jiana, sat Jiana ,  ,  judetul Mehedinti

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM  MH , în zilele de luni pana joi  între orele 800-1630 si vineri de la 800-1400

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Mehedinti