ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE – SYNERGY SOLAR GRUIA S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SYNERGY SOLAR GRUIA S.R.L., titulara proiectului ”PARC FOTOVOLTAIC CU INSTALAȚII AFERENTE, ÎMPREJMUIRE, CONECTARE ȘI LUCRĂRI DE CONECTARE LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL” (LOT 2) propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Gruia, extravilan, N.C.- uri: 50160, 50161, 50165, 50176, 51116 U.A.T. Comuna Gruia, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare (cu necesitatea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate) de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *