Anunț public S.C. Distribuție Energie Oltenia SA

S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin SC NISEMPRA ELECTRO SRL, titular al proiectului ”Realizare buclă LEA 20 KV Topleț-Dubova cu LEA 20 KV Cozla-Baia Nouă, comuna Dubova și comuna Svinita, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, intravilanul comunei Svinița anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aspura mediului, pentru proiectul ”Realizare buclă LEA 20 KV Topleț-Dubova cu LEA 20 KV Cozla-Baia Nouă, comuna Dubova și comuna Svinita, județul Mehedinți”situat în județul Mehedinți, intravilanul comunei Svinita .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi , Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00 și la următoarea adreă de internet www.apmmh.anpm.ro.

   Publicul interesat poatre înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.