Anunț privind prelungirea apelului de selecție nr. 1/2023 aferent măsurii M5/3A ”Incurajarea asocierii la nivel local”