ANUNȚ GAL ADA KALEH

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “ADA KALEH”

Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti Autorizatia de Functionare nr. 229 din 17.11.2016

Contract de finantare nr. C19403229011642713552 din 14.12.2021

Web-site: www.galadakaleh.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0752200933

Nr. de inregistrare: 4589/26.08.2022

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE Nr. 1/2022 AFERENT MASURII M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”

Numărul de referință al apelului de selecție aferent Masurii M2/6A: 1/2022

Data lansarii apelului de selectie: 12 Septembrie 2022, ora 09.00.

Asociatia Grup de Acțiune Locală Ada Kaleh anunță lansarea apelului de selecție aferent masurii M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” pentru anul 2022 în perioada 12.09.2022 – 12.10.2022.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 12 Octombrie 2022, orele 16:00.

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ada Kaleh din Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti în perioada 12.09.2022 – 12.10.2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Apelul de selectie va dura 30 de zile calendaristice sau, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 130% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită de 30 de zile calendaristice prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la cel putin 130% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile lucratoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de cel putin 130% din nivelul alocării sesiunii.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” in cadrul prezentului apel de selectie au o valoare publica de 116.859,76 euro.

Tipul sprijinului acordat in cadrul Masurii M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” este de sprijin forfetar in conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.

Valoarea sprijinului in cadrul Masurii M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” este de 30.000 de euro/proiect în baza unui Plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil :

• are o valoare este de 30.000 de euro/proiect si se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel: 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 30% din cuantumul sprijinului se va acorda numai dupa indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de afaceri cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare (Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe);

• se acordă în baza unui Plan de afaceri;

• se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/2013;

• nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive;

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” incurajeaza, in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea înfiinţarii şi dezvoltarii de microîntreprinderi şi întreprinderi mici in teritoriul GAL, în vederea unei dezvoltări economice multidirectionale, a creării de locuri de muncă, vizand reducerea sărăciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” elaborat de GAL ADA KALEH, publicat pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”).

La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M2/6A ”ANTREPRENOR NON-AGRICOL”.

Modelul Cererii de Finantare, in format editabil, pe care trebuie sa il utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”). Cererea de Finantare trebuie insotita de anexele prevazute in modelul standard, anexele cererii de finantare facand parte integranta din aceasta. Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului Masurii M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”) elaborat de GAL sunt publicate pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”).

Procedura de selectie si evaluare a proiectelor aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este publicata pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”), atributiile Comitetului de

Selectie si componenta fiind elaborate avand in vedere prevederile capitolului XI – “Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL“ din Strategia de dezvoltare locala a GAL ADA KALEH.

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt conform formularelor “Fisa de verificare a conformitatii proiectului”, respectiv “Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului”, publicate pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL”).

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/6A „ANTREPRENOR NON-AGRICOL” sunt:

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole in teritoriul GAL pentru prima data (autorizaţi cu statut minim de PFA);

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente si nou infiintate din teritoriul GAL, care își propun infiintarea sau dezvoltarea de activități non-agricole (pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in teritoriul GAL (Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL). Sunt eligibili in cadrul masurii, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Masura M2/6A “ANTREPRENOR NON-AGRICOL” incurajeaza, in primul rand, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea înfiinţarii şi dezvoltarii de microîntreprinderi şi întreprinderi mici in teritoriul GAL, în vederea unei dezvoltări economice multidirectionale, a creării de locuri de muncă, vizand reducerea sărăciei din teritoriul GAL si cresterea atractivitatii zonei.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului Masurii M2/6A ”ANTREPRENOR NON-AGRICOL” elaborat de GAL ADA KALEH, publicat pe pagina web a GAL http://www.galadakaleh.ro/ (meniul: GHIDURI SI PROCEDURI – Masura M2/6A ”ANTREPRENOR NON-AGRICOL”).

La sediul GAL ADA KALEH sunt disponibile pe suport tiparit informatii detaliate aferente Masurii M2/6A ”ANTREPRENOR NON-AGRICOL”.

Datele de contact ale GAL ADA KALEH unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare :

Adresa: Strada DE70, Nr. 64, Parter, Primaria Comunei Simian, Localitatea Șimian, judetul Mehedinti

Telefon: 0752200933

E-mail: [email protected]

Program de lucru: Luni – Vineri, intervalul orar: 08:00 – 16:00