Adunarea Generală SCM Mehedințeana

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești Comitetul Drirector al SCM Mehedințeana convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 23 mai 2022, ora 8.00 la sediul SCM Mehedințeana din Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 85, bl. C1, et. 2 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Comitetului Director pentru anul 2021

2. Prezentarea Bilanțului contabil pe anul 2021

3. Prezentarea Raportului privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

4. Prezentarea Raportului Cenzorului pentru anul 2021.

5. Cooptarea de membri cooperatori.

6. Ratificarea deciziilor Comitetului Director pentru anul 2021.